സാംസങ്ങ് ഗ്യാലക്സി എസ്9, എസ്9 പ്ലസ് ജനുവരിയില്‍

ഐഫോണ്‍ എക്സിന് സാംസങ്ങിന്‍റെ അടുത്ത വെല്ലുവിളി ജനുവരിയില്‍ എത്തുമെന്ന് സൂചന ഐഫോണ്‍ എക്സിന് സാംസങ്ങിന്‍റെ അടുത്ത വെല്ലുവിളി ജനുവരിയില്‍ എത്തുമെന്ന് സൂചന. സാംസങ്ങ് ഗ്യാലക്സി എസ്9, എസ്9

Continue reading »